top of page
clients-come-to-seek-advice-for-the-law-regarding-YYBA4RD-min.jpg

Соціально-економічний захист

Важливим напрямком діяльності Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України є захист індивідуальних та колективних інтересів її членів на основі подальшого вдосконалення і розвитку соціального партнерства з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування.

 

Для цього створено певну законодавчу базу, є апробовані світовою практикою відповідні механізми.

 

З метою забезпечення соціальної стабільності, розвитку громадянського суспільства, запобігання суспільним конфліктам профспілка бере участь у роботі Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань як єдиного представницького органу на національному рівні для ведення колективних переговорів та соціального діалогу.

 

Участь голови ЦР профспілки в засіданнях колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості дозволяє оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільно-політичному житті країни,нафтогазової галузі, вживати своєчасних заходів по соціально-економічному захисту членів профспілки.

 

Голови міжрегіональних, територіальних організацій профспілки, в свою чергу, беруть участь у засіданнях відповідних територіальних органів, активно співпрацюють з підрозділами Національної служби посередництва і примирення на місцях. Результати цієї роботи знаходять своє відображення у галузевих угодах та колективних договорах.

bottom of page