top of page

Охорона праці

Укрнафтогазпрофспілка  констатує,  що основною метою діяльності соціальних партнерів всіх рівнів   залишається забезпечення умов для збереження   життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності,     здійснення  контролю за   створенням безпечних і здорових умов праці, попередженням виробничого травматизму та професійних захворювань.

На підприємствах галузі постійно проводиться робота з удосконалення системи управління охороною праці, яка направлена на формування культури охорони праці – тобто створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків, де принцип профілактики має   пріоритетний статус, стимулювання внутрішньої відповідальності працівників і менеджменту за станом охорони праці.

Діяльність Укрнафтогазпрофспілки  в питаннях охорони праці, перш за все, зосереджена на забезпеченні ефективного контролю за створенням власниками здорових та безпечних умов праці, підвищенні ролі й впливу профспілки у вирішенні питань соціального захисту працюючих через координацію й узгодження дій органів державного управління, державного нагляду та профспілки у сфері охорони праці.

Розуміння важливості охорони праці, знайшло своє відображення у Галузевій угоді 2012 - 2014 років між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та НАК «Нафтогаз України» та Профспілкою працівників нафтової і  газової промисловості України.

На підприємствах галузі постійно проводиться робота по удосконаленню систем охорони праці, надається методична допомога, інформаційне й правове забезпечення профспілкових організацій при формуванні розділів охорони праці в колективних договорах. Як наслідок, кожен колективний договір містить розділ «Охорона праці» з відповідними додатками до нього та виділені коштів на його виконання.

Враховуючи, складність виробничих процесів та технологічного обладнання, те що мають місце випадки травмування працівників, Укрнафтогазпрофспілкою створена та продовжує свою роботу технічна інспекція праці.

Основними завданнями технічної інспекції є громадський контроль за дотриманням адміністрацією підприємств трудового законодавства та інших нормативних актів з охорони праці.

Технічна інспекція праці Укрнафтогазпрофспілки співпрацює із службами охорони праці підприємств галузі, Державною службою України з питань праці   і її територіальними управліннями.

bottom of page